ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2017-18
  • Οι εγγραφές για τον Χειμερινό κύκλο του Προγράμματος Μουσικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων (Οκτώβριος 2017 – Φεβρουάριος 2018) ξεκινούν την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου ή νωρίτερα εφόσον συμπληρωθούν τα τμήματα.
  • Η δέσμευση της θέσης ενός παιδιού στο πρόγραμμα γίνεται με την εγγραφή του και κατάθεση προκαταβολής διδάκτρων, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία για διαθεσιμότητα σε κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού τμήμα.
  • Λαμβάνεται μέριμνα για την τοποθέτηση του παιδιού στην προτιμώμενη από τον γονέα ημέρα παρακολούθησης, ωστόσο αυτό είναι περισσότερο πιθανό όταν η επικοινωνία με την γραμματεία (τηλ. 6988.247247) και η εγγραφή πραγματοποιηθούν έγκαιρα.
  • Τα μαθήματα με τα παιδιά ξεκινούν την Τρίτη 10 Οκτωβρίου. Τμήματα θα λειτουργούν κατά τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.
  • Για τη συμμετοχή στα τμήματα θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία εγγραφής όπως αποδεικνύεται από το αποδεικτικό κατάθεσης.
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  • Η ακαδημαϊκή χρονιά διακρίνεται σε τρεις κύκλους, τον Χειμερινό Κύκλο (Οκτώβριος – Ιανουάριος), τον Εαρινό Κύκλο (Φεβρουάριος – Μάιος) και τον Θερινό Κύκλο (τέλη Μαίου – Ιούνιος). Ο Χειμερινός και ο Εαρινός κύκλος αποτελούνται από 12 μαθήματα-συναντήσεις ο καθένας, ενώ ο Θερινός κύκλος είναι κύκλος 5 εβδομάδων.
  • Τα μαθήματα διαρκούν 45΄ λεπτά της ώρας, και διενεργούνται σε εβδομαδιαία βάση.
  • Από τις 12 συναντήσεις του κύκλου, δύο είναι μαθήματα-συναντήσεις μόνο για τους γονείς. Το Πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση των γονιών ως προς τον ρόλο τους στη μουσική ανάπτυξη και επιτυχία του παιδιού, και για τον λόγο αυτό τόσο η αρχική Συνάντηση Ενημέρωσης όσο και τα μαθήματα-συναντήσεις μόνο για γονείς κατά τη διάρκεια του κύκλου είναι ιδιαιτέρως σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή.
  • Στο τέλος κάθε κύκλου, σε συνεδρίες των διδασκόντων με τους γονείς/κηδεμόνες, διενεργείται «αξιολόγηση» της μουσικής ανάπτυξης κάθε παιδιού και πιθανή επανατοποθέτησή τους σε ανάλογες με το επίπεδό τους τάξεις.
  • Η παραμονή ενός παιδιού στο πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει από έναν κύκλο ως κάποια χρόνια, ανάλογα με τον ρυθμό μουσικής του ανάπτυξης και το μουσικό επίπεδο στο οποίο επιθυμεί να φτάσει.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αναπληρώσεις μαθημάτων γίνονται μόνο εφόσον χαθούν μαθήματα με υπαιτιότητα των διδασκόντων ή λόγω φυσικών αιτίων. Μαθήματα που χάνονται με ευθύνη του γονέα-παιδιού, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αναπληρώνονται.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ενημέρωσης για ενδιαφερόμενους γονείς, την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, στις 18.00, στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 1ος όροφος. Τηλέφωνο θυρωρείου 2310.891101. Τηλ. Γραμματείας Προγράμματος 6988.247247.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα μαζί με τα παιδιά τους, παρακαλούνται να το δηλώσουν στο info@babyartist.gr ή στη γραμματεία του Προγράμματος (6988.247247).  Για τις ημερομηνίες και ώρες των δοκιμαστικών μαθημάτων, θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.