ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα Baby Artist για Α.με.Α. (Βρέφη και Παιδιά) απευθύνεται σε βρέφη από 4 μηνών και παιδιά ως 7 ετών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και τους γονείς τους.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει ένα κατάλληλο περιβάλλον  σε βρέφη και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες / αναπηρία και τους γονείς τους, προκειμένου για την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με τον γονέα και το περιβάλλον, και την ανάπτυξη των μουσικών δυνατοτήτων των παιδιών.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  • Ο γονιός/κηδεμόνας συμμετέχει στο μάθημα λειτουργώντας ως διαμεσολαβητής για το παιδί. Εκπαιδεύεται να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά μαζί του, να μπορεί να αξιολογεί την ανάπτυξή του, και να είναι σε θέση να του προσφέρει ανάλογες εμπειρίες στο σπίτι, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην κοινωνική, συναισθηματική και μουσική του ανάπτυξη.
  • Η κοινωνική και μουσική ανάπτυξη των παιδιών παρακολουθείται και καταγράφεται συστηματικά από τους διδάσκοντες, ενώ η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού.
  • Τα μαθήματα είναι ομαδικά, ωστόσο υπάρχει σημαντική εξατομίκευση της διδασκαλίας.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  • Βαλεντίνη Παπαθανασίου, Μουσικοπαιδαγωγός, Μουσικός-Εμψυχώτρια Α.με.Α.
  • Γουναροπούλου Σπυριδούλα, Εκπαιδευτικός, Μουσικός, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή
  • Τροκάνα Αρίστη, Φιλόλογος-Μουσικός, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή

Επιστημονική εποπτεία:

  • Λήδα Στάμου, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Λευκοθέα Καρτασίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε κατάλληλο χώρο στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε σημείο με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση και άνετο πάρκινγκ.