ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2018-19
  • Οι εγγραφές για τον χειμερινό κύκλο του Προγράμματος Μουσικής για Α.με.Α. ξεκινούν την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 και ολοκληρώνονται την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018.
  • Η δέσμευση της θέσης ενός παιδιού στο πρόγραμμα γίνεται με την εγγραφή του και κατάθεση προκαταβολής διδάκτρων, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία.
  • Τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου.
  • Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία εγγραφής όπως αποδεικνύεται από το αποδεικτικό κατάθεσης.
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  • Η ακαδημαϊκή χρονιά διακρίνεται σε δύο κύκλους, τον χειμερινό (Οκτώβριος – Ιανουάριος) και τον εαρινό κύκλο (Ιανουάριος – Μάιος), ενώ υπάρχει δυνατότητα και για έναν μικρό θερινό κύκλο (τέλη Μαίου – Ιούνιος). Ο χειμερινός και εαρινός κύκλος αποτελούνται από 12 μαθήματα-συναντήσεις ο καθένας, ενώ ο θερινός κύκλος αποτελείται από 5 εβδομάδες.Τα μαθήματα διαρκούν 45΄ λεπτά της ώρας, και διενεργούνται σε εβδομαδιαία βάση.
  • Στο τέλος κάθε κύκλου, σε συνεδρίες των διδασκόντων με τους γονείς/κηδεμόνες, διενεργείται «αξιολόγηση» της ανάπτυξης κάθε παιδιού και πιθανή επανατοποθέτησή τους σε ανάλογες με το επίπεδό τους τάξεις. Η παραμονή ενός παιδιού στο πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει από έναν κύκλο ως κάποια χρόνια, ανάλογα με τον ρυθμό της κοινωνικής και μουσικής του ανάπτυξης και το επίπεδο στο οποίο επιθυμεί να φτάσει.
  • Οι τάξεις οργανώνονται με βάση την ηλικία και την κοινωνική και μουσική ετοιμότητα των παιδιών. Τις περισσότερες φορές ο αρχικός διαχωρισμός γίνεται με βάση τη χρονολογική ηλικία
  • Σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα, ο γονιός συμμετέχει στο μάθημα με το παιδί του. Το επίπεδο των μαθημάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα διαφοροποιείται με βάση το στάδιο κοινωνικής και μουσικής ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται τα παιδιά –μαθητές.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αναπληρώσεις μαθημάτων γίνονται μόνο εφόσον χαθούν μαθήματα με υπαιτιότητα των διδασκόντων ή λόγω φυσικών αιτίων. Μαθήματα που χάνονται με ευθύνη του γονέα-παιδιού, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αναπληρώνονται.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Συνάντηση ενημέρωσης με τους ενδιαφερόμενους γονείς, πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης. Τηλ. Γραμματείας Προγράμματος 6988247247.