ΧΟΡΩΔΙΑ BABY ARTIST – Νέο πρόγραμμα!

Χορωδία: Όχημα υγείας, ζωής, μουσικής δημιουργίας! Στόχοι Τα οφέλη της χορωδιακής μουσικής και του ομαδικού μουσικού τραγουδιού για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους σε μουσικό, φυσικό, κοινωνικό, και συναισθηματικό επίπεδο είναι ανυπολόγιστα. Η έρευνα των τελευταίων 30 χρόνων συνηγορεί για τη δύναμη της χορωδιακής μουσικής πράξης όχι μόνο για τη μουσική ανάπτυξη παιδιών, νέων, ενηλίκων και…