Η πολιτική του Baby Artist δεν επιτρέπει αναπληρώσεις μαθημάτων (που χάνονται με ευθύνη των συμμετεχόντων γονέων/παιδιών του) σε άλλες μέρες/ώρες/τμήματα του προγράμματος, διότι διαταράσσεται η σταθερότητα του κοινωνικού περιβάλλοντος των τάξεων  που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη συναισθηματική ασφάλεια και συμμετοχή στο μάθημα.

Δεν υπάρχει πολιτική επιστροφής χρημάτων εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων ειδικά αιτιολογημένων, κατόπιν έγκαιρης υποβολής αιτήματος των γονέων και εξέτασης του σχετικού αιτήματος από το Πρόγραμμα και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Με την εγγραφή του στο πρόγραμμα, ο κηδεμόνας/συνοδός του παιδιού συναινεί ότι ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του παιδιού κατά την παραμονή του  στους χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων του Baby Artist.