ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2018-19
  • Οι εγγραφές για το θερινό κύκλο του Προγράμματος Μουσικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων (Μάιος- Ιούνιος 2019) ξεκινούν την Τρίτη 2 Απριλίου  και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 7 Μαΐου ή νωρίτερα εφόσον συμπληρωθούν τα τμήματα. Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτά παιδιά από 4 μηνών ως 4 χρόνων σε τμήματα με γονείς, και νήπια 4 – 6 χρόνων σε τμήματα χωρίς γονείς.
  • Η δέσμευση της θέσης ενός παιδιού στο πρόγραμμα γίνεται με την εγγραφή του και κατάθεση προκαταβολής διδάκτρων, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία για διαθεσιμότητα σε κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού τμήμα.
  • Λαμβάνεται μέριμνα για την τοποθέτηση του παιδιού στην προτιμώμενη από τον γονέα ημέρα παρακολούθησης, ωστόσο αυτό είναι περισσότερο πιθανό όταν η επικοινωνία με την γραμματεία (τηλ. 6988.247247) και η εγγραφή πραγματοποιηθούν έγκαιρα.
  • Τα μαθήματα με τα παιδιά ξεκινούν την Τρίτη 21 Μαϊου, Τμήματα θα λειτουργούν κατά τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη απόγευμα στα εκπαιδευτήρια Απ. Παύλος και Σάββατο πρωί για τα τμήματα του κέντρου, εφόσον υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών Σημειώνεται επίσης ότι ο συνοδός/γονιός/κηδεμόνας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του παιδιού του στους χώρους υλοποίησης του Προγράμματος.
  • Για τη συμμετοχή στα τμήματα θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία εγγραφής.

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο χώρους:

A) στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων ‘’Απόστολος Παύλος’’, οδός Κέννεντι 119, Πυλαία, με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση και άνετο πάρκινγκ εντός του χώρου των Εκπαιδευτηρίων.

Β) στο κέντρο της Πόλης, Εθνικής Αμύνης και Μητροπόλεως 110, δίπλα από τη Λέσχη Αξιωματικών (σε χώρους της Σχολής Line of Dance, στον 1ο όροφο).

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  • Η ακαδημαϊκή χρονιά διακρίνεται σε τρεις κύκλους, τον Χειμερινό Κύκλο (Οκτώβριος – Ιανουάριος), τον Εαρινό Κύκλο (Ιανουάριος – Μάιος) και τον Θερινό Κύκλο (τέλη Μαίου – Ιούνιος). Ο Χειμερινός και ο Εαρινός κύκλος αποτελούνται από 12 μαθήματα-συναντήσεις ο καθένας, ενώ ο Θερινός κύκλος είναι κύκλος 5 εβδομάδων.
  • Τα μαθήματα διαρκούν 45΄ λεπτά της ώρας, και διενεργούνται σε εβδομαδιαία βάση.
  • Από τις 12 συναντήσεις του κύκλου, δύο είναι μαθήματα-συναντήσεις μόνο για τους γονείς. Το Πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση των γονιών ως προς τον ρόλο τους στη μουσική ανάπτυξη και επιτυχία του παιδιού, και για τον λόγο αυτό τόσο η αρχική Συνάντηση Ενημέρωσης όσο και τα μαθήματα-συναντήσεις μόνο για γονείς κατά τη διάρκεια του κύκλου είναι ιδιαιτέρως σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή.
  • Στο τέλος κάθε κύκλου, σε συνεδρίες των διδασκόντων με τους γονείς/κηδεμόνες, διενεργείται «αξιολόγηση» της μουσικής ανάπτυξης κάθε παιδιού και πιθανή επανατοποθέτησή τους σε ανάλογες με το επίπεδό τους τάξεις.
  • Η παραμονή ενός παιδιού στο πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει από έναν κύκλο ως κάποια χρόνια, ανάλογα με τον ρυθμό μουσικής του ανάπτυξης και το μουσικό επίπεδο στο οποίο επιθυμεί να φτάσει.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αναπληρώσεις μαθημάτων γίνονται μόνο εφόσον χαθούν μαθήματα με υπαιτιότητα των διδασκόντων ή λόγω φυσικών αιτίων. Μαθήματα που χάνονται με ευθύνη του γονέα-παιδιού, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αναπληρώνονται.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ