ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2019-20
 • Οι εγγραφές για τον Εαρινό κύκλο του Προγράμματος «Οι Βιολιστές» (μέθοδος Σουζούκι) (Ιανουάριος 2020_Μάιος 2020) ξεκινούν στις 11 Δεκεμβρίου 2019 και ολοκληρώνονται στις 15 Ιανουαρίου 2020, ή νωρίτερα εφόσον συμπληρωθούν τα τμήματα.
 • Η δέσμευση της θέσης ενός παιδιού στο πρόγραμμα γίνεται με την εγγραφή του και κατάθεση προκαταβολής διδάκτρων, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία για διαθεσιμότητα σε κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού τμήμα.
 • Λαμβάνεται μέριμνα για την τοποθέτηση του παιδιού στην προτιμώμενη από τον γονέα ημέρα παρακολούθησης, ωστόσο αυτό είναι περισσότερο πιθανό όταν η επικοινωνία με την γραμματεία (τηλ. 6988.247247) και η εγγραφή πραγματοποιηθούν έγκαιρα.
 • Τα μαθήματα με τα παιδιά ξεκινούν την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020.
 • Τα ατομικά μαθήματα διενεργούνται Τμήματα κατά τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη ή/και Πέμπτη απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ενώ τα ομαδικά μαθήματα λαμβάνουν χώρα την ημέρα Σάββατο.
 • Για τη συμμετοχή στα τμήματα θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία εγγραφής όπως αποδεικνύεται από το αποδεικτικό κατάθεσης.
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 • Η ακαδημαϊκή χρονιά διακρίνεται σε τρεις κύκλους, τον Χειμερινό Κύκλο (Οκτώβριος– Ιανουάριος), τον Εαρινό Κύκλο (Φεβρουάριος- Μάιος) και έναν μικρό Θερινό Κύκλο (εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον).Κάθε κύκλος αποτελείται από 12 μαθήματα – συναντήσεις εκτός του μικρού Θερινού Κύκλου που διαρκεί 5 εβδομάδες.
 • Κάθε παιδί έχει ένα ατομικό και ένα ομαδικό μάθημα την εβδομάδα. Τα παιδιά προσέρχονται σε ζευγάρια στο ατομικό τους μάθημα, προκειμένου να έχουν πάντα την αίσθηση της παρέας, να διαδρούν με δάσκαλο, συμμαθητή και γονείς, και να αναπτύσσουν κίνητρα χαράς και συνεργασίας για τη μάθηση του βιολιού. Έτσι, παρόλο που τυπικά το ατομικό μάθημα κάθε παιδιού διαρκεί 20’ λεπτά, αυτά προσέρχονται και παραμένουν σε αυτό για 40’ λεπτά καθώς παρακολουθούν και συμμετέχουν διαδραστικά στο μάθημα του ζευγαριού -συμμαθητή τους. Τα ζεύγη συμμαθητών δημιουργούνται έτσι ώστε να διευκολύνεται η διάδραση, η συνεργασία, το παιχνίδι και η αλληλομάθηση.
 • Κάθε μαθητής συμμετέχει επίσης σε ένα 40λεπτο ομαδικό μάθημα μία φορά την εβδομάδα.
 • Οι γονείς παρακολουθούν και συμμετέχουν τόσο στα ατομικά όσο και στα ομαδικά μαθήματα των παιδιών.
 • Μαθήματα που χάνονται με υπαιτιότητα των γονέων / παιδιών δεν αναπληρώνονται.
 • Η πρώτη εβδομάδα είναι εβδομάδα γονικής εκπαίδευσης για τους νέους γονείς του προγράμματος. Οι γονείς προσέρχονται με τα παιδιά τους στα ατομικά και ομαδικά μαθήματα,και διδάσκονται τη φιλοσοφία του προγράμματος, τον ρόλο που καλούνται να παίξουν στη μουσική ανάπτυξη του παιδιού τους, καθώς και τα πρώτα βασικά στοιχεία τεχνικής πάνω στο όργανο.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ενημέρωσης την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020, στις 19.00, στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 1ος όροφος.

Τηλέφωνο θυρωρείου 2310.891101. Τηλ. Γραμματείας Προγράμματος 6988.247247