ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Baby Artist για ΑμεΑ (Βρέφη και Παιδιά) απευθύνεται σε βρέφη από 4 μηνών και παιδιά ως 7 ετών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και τους γονείς τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το τμήμα Baby Artist για ΑμεΑ βασίζεται σε ερευνητικά ευρήματα σχετικά με τη μουσική ανάπτυξη βρεφών και νηπίων και στοχεύει στην αξιοποίηση των τεράστιων μουσικών δυνατοτήτων που φέρουν τα παιδιά με τη γέννησή τους πάνω στα οποία έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται το πρόγραμμα Baby Artist. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει ένα κατάλληλο περιβάλλον  χαρά και συναισθηματικής ασφάλειας σε βρέφη και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες / αναπηρίες και τους γονείς τους, προκειμένου να ενισχύσει την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, την αλληλεπίδραση με τον γονέα και τα άλλα παιδιά, και την ανάπτυξη των μουσικών δυνατοτήτων των παιδιών.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  • Ο γονιός/κηδεμόνας συμμετέχει στο μάθημα λειτουργώντας ως διαμεσολαβητής για το παιδί. Εκπαιδεύεται να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά μαζί του, να μπορεί να αξιολογεί την ανάπτυξή του, και να είναι σε θέση να του προσφέρει ανάλογες εμπειρίες στο σπίτι, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην κοινωνική, συναισθηματική και μουσική του ανάπτυξη.
  • Η κοινωνική και μουσική ανάπτυξη των παιδιών παρακολουθείται και καταγράφεται συστηματικά από τους διδάσκοντες, ενώ η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού.
  • Τα μαθήματα είναι ομαδικά, ωστόσο υπάρχει σημαντική εξατομίκευση της διδασκαλίας.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  • Βαλεντίνη Παπαθανασίου, Μουσικοπαιδαγωγός, Μουσικός-Εμψυχώτρια Α.με.Α.
  • Τροκάνα Αρίστη, Φιλόλογος-Μουσικός, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή

Επιστημονική εποπτεία:

  • Λήδα Στάμου, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Λευκοθέα Καρτασίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων ‘’Απόστολος Παύλος’’, οδός Κέννεντι 119, Πυλαία, με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση και άνετο πάρκινγκ εντός του χώρου των Εκπαιδευτηρίων.